ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
24530 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสอมถามโครงการวิจัย บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24529 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 บ้านแม่ออ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24528 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ บริหารงานบุคคล 140 แห่ง /9
24527 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบติดตามและประเมินผลการการบริหารจัดการสถานศึกษา บ้านป่ายาง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24526 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  การประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ บ้านห้วยนา บริหารงานบุคคล/ -
24525 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาในสังกัด ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บ้านห้วยนา นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24524 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม บ้านแม่สะเป่ใต้ อนุบาลขุนยวม/1
24523 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  สือการเรียนการสอนในการป้องควบคุมโรคติดต่อ สำหรับศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล ส่งเสริมการจัดการศึกษา 140 แห่ง /11
24522 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มยุวฑูตความดี (รายละเอียดกำหนดการบนเวทีฉบับใหม่) อนุบาลขุนยวม 30 แห่ง /6
24521 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  แบบติดตามและประเมินผลการการบริหารการจัดการศึกษา บ้านน้ำฮู นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24520 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  การจัดกิจกรรมสัปดาห์นักวิทยาศาสตร์น้อยและพัฒนาพ่อแม่ผู้ปกครองและเด้กปฐมวัยปี 2557 ชุมชนต่อแพวิทยา อนุบาลขุนยวม/1
24519 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสรุปผลการอนุมัติจบการศึกษา ป.๖ บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24518 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  เงินเครือข่าย บ้านขุนสาใน 3 แห่ง / -
24517 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง บ้านแม่ออ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
24516 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ลายเซ็น นายปริญญา เมืองมูล บ้านป่าลาน บริหารงานบุคคล/ -
24515 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บ้านขุนสาใน นโยบายและแผน/ -
24514 25 ก.ค. 57 ทั่วไป   สรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาฯ (ปพ.3)ปีการศึกษา 2556 บ้านทุ่งกองมู ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24513 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  พนักงานราชการลาออก บ้านแกงหอม บริหารงานบุคคล/ -
24512 25 ก.ค. 57 ด่วนมาก  ส่งคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ บริหารงานบุคคล/ -
24511 25 ก.ค. 57 ด่วนมาก  ส่งคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ บริหารงานบุคคล/ -
24510 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  เชิญประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนเครือข่ายปางหมู2 บ้านในสอย 2 แห่ง /1
24509 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  ส่งคำสั่ง โครงการยิ้มสดใส ฟันแข็งแรง บ้านไม้ซางหนาม 10 แห่ง /1
24508 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  เผยแพร่ผลงาน บ้านป่ายาง บ้านแม่นาเติง/ -
24507 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งสรุปผลการอนุมัติการจบการศึกาาของชั้นป.6 ร.ร.บ้านห้วยเดื่อ บ้านห้วยเดื่อ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24506 25 ก.ค. 57 ด่วน  ส่งแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
24505 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  ส่งเอกสารการตรวจสอบการใช้เงินงบประมาณโรงเรียนดีศรีตำบล บ้านเมืองแปง สารบรรณกลาง/ -
24504 25 ก.ค. 57 ทั่วไป  สรุปผลการอนุมัติการจบการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 บ้านห้วยตอง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24503 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  ไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 แห่ง / -
24502 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  นำส่งข้อมูลเพื่อใช้ในการชี้ตัวชี้วัดของ สพป.มส.1 บ้านแม่นาเติง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24501 25 ก.ค. 57 ด่วนที่สุด  กรุณาติดต่อกลับด่วน!!! บริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 แห่ง / -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System