ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
28935 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  แบบสำรวจครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาเอกปฐมวัย บ้านนาปลาจาด บริหารงานบุคคล/ -
28934 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งรับรายงานตัวของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ บริหารงานบุคคล/ -
28933 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ ยกเลิก/ยกเลิก
28932 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  รายงานข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิวิชาเอกปฐมวัย บ้านลุกป่าก๊อ บริหารงานบุคคล/ -
28931 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์บัณฑิตโครงการเพชรในตมพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2558 บริหารงานบุคคล 4 แห่ง /1
28930 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร อนุบาลขุนยวม บ้านแม่อูคอ/ -
28929 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร อนุบาลขุนยวม ชุมชนบ้านเมืองปอน/ -
28928 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร อนุบาลขุนยวม บ้านแม่โกปี่/ -
28927 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร อนุบาลขุนยวม บ้านปางตอง/ -
28926 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร อนุบาลขุนยวม บ้านท่าหินส้ม/1
28925 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร อนุบาลขุนยวม บ้านหนองแห้ง/ -
28924 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร อนุบาลขุนยวม ชุมชนต่อแพวิทยา/ -
28923 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (30%) นโยบายและแผน 135 แห่ง /23
28922 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร อนุบาลขุนยวม ขุนยวม/ -
28921 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอแจ้งชื่อหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เสรีวิทยา บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
28920 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งขอเบอร์โทรศัพท์โรงเรียน เพื่อรวบรวมเข้าระบไลน์ อำนวยการ 14 แห่ง /7
28919 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งขอเบอร์โทรศัพท์โรงเรียน เพื่อรวบรวมเข้าระบไลน์ อำนวยการ ยกเลิก/ยกเลิก
28918 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจข้อมูล บ้านปางคาม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
28917 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งรายชื่อสมาชิก กบข.โรงเรียนบ้านหัวปอน บ้านหัวปอน บริหารงานบุคคล/1
28916 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ตัวอย่างคำกล่าวรายงาน บ้านท่าโป่งแดง บ้านห้วยผา/ -
28915 17 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุด  นำส่งราบชื่อรายชื่อผู้เข้ารับการชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการในการให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจกลับไปเลือกรับบำนาญ บ้านแม่ปิง บริหารงานบุคคล/1
28914 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  รายงานกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2557 บ้านคำสุข ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
28913 17 ธ.ค. 57 ด่วน  เชิญประชุม อนุบาลปาย(เวียงใต้) 32 แห่ง /10
28912 17 ธ.ค. 57 ด่วน  ส่งรายชื่อสมาชิก กบข. อนุบาลขุนยวม บริหารงานบุคคล/1
28911 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิวิชาเอกปฐมวัย บ้านเวียงเหนือ บริหารงานบุคคล/1
28910 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บ้านพัฒนา อำนวยการ/1
28909 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิเอกปฐวัย บ้านห้วยปูเลย บริหารงานบุคคล/ -
28908 17 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุด  แจ้งรหัสงบประมาณ บริหารการเงินและสินทรัพย์ 5 แห่ง /1
28907 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิวิชาเอกปฐมวัย บ้านหนองเขียว บริหารงานบุคคล/ -
28906 17 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายชื่อ อนุบาลขุนยวม 28 แห่ง /11
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System