ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
26779 22 ก.ย. 57 ทั่วไป  ข้อสอบ บ้านแม่นาเติง บ้านหมอแปง/ -
26778 22 ก.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบสำรวจวุฒิทางลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ ห้วยต้นนุ่นวิทยา ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26777 22 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  สั่งจองเสื้อ บ้านหว่าโน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26776 22 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  เงินเดือน บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านนาป่าแปก/ -
26775 22 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งเอกสารพื้นที่พิเศษ บ้านแม่สะเป่ใต้ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
26774 22 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นกรรมการตัดสิน Best Practice ของครูคณิตศาสตร์ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ ชุมชนบ้านผาบ่อง/1
26773 22 ก.ย. 57 ทั่วไป  โครงการฝึกอบรมอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง ( A.T.C.สามัญ) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 140 แห่ง /32
26772 22 ก.ย. 57 ทั่วไป  อนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษา 21 แห่ง /5
26771 22 ก.ย. 57 ทั่วไป  ขอบคุณการบริจาคช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า อนุบาลปาย(เวียงใต้)/1
26770 22 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  รายการสั่งจองเสื้อยืดโปโลศิลปหัตถกรรมนักเรียน 57 อนุบาลปาย(เวียงใต้) นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26769 22 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  ส่งใบจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ บ้านหมอแปง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26768 22 ก.ย. 57 ทั่วไป  ขอเลื่อนกำหนดการประชุม ชุมชนต่อแพวิทยา 29 แห่ง /8
26767 22 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  ส่งใบจองเสื้องานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗ บ้านหมอแปง ยกเลิก/ยกเลิก
26766 21 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  เบี้ยเสี่ยงภัย บ้านแม่เหมืองหลวง สารบรรณกลาง/ -
26765 21 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  สั่งจองเสื้อยึดคอโปโล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน บ้านแม่เหมืองหลวง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26764 20 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งข้อสอบ โรงเรียนบ้านแกงหอม บ้านแกงหอม 2 แห่ง / -
26763 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  การเบิกเงินพื้นที่พิเศษ บริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 แห่ง /1
26762 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ปางตองประชาสรรค์ นโยบายและแผน/ -
26761 19 ก.ย. 57 ด่วน  นำส่งความต้องการเสื้อยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชุมชนบ้านเมืองปอน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26760 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ปางตองประชาสรรค์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26759 19 ก.ย. 57 ด่วนมาก  นำส่งใบสั่งจองเสื้อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 บ้านแม่ปิง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26758 19 ก.ย. 57 ด่วนมาก  นำส่งใบสั่งจองเสื้อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26757 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  สั่งเสื้อยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดแพร่ บ้านเมืองแพม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26756 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  รหัสศิลปหัตถกรรมนักเรียนของศูนย์ และของแต่ละโรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองปอน 7 แห่ง /2
26755 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  แก้ไขประกาศ ศูนย์เครือข่ายฯ อนุบาลขุนยวม 3 แห่ง /1
26754 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ปางตองประชาสรรค์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26753 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  สำรวจวุฒิทางลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ ปางตองประชาสรรค์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26752 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  สำรวจความต้องการจำหน่ายเสื้อยืดโปโลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปางตองประชาสรรค์ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26751 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย บ้านปางตอง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26750 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ปางตองประชาสรรค์ บริหารงานบุคคล/ -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System