รายละเอียดหนังสือราชการ
วันที่ส่ง :
2 ก.พ. 56
ลำดับหนังสือ :
729 / 2556
ความสำคัญ :
ทั่วไป
เลขที่หนังสือ :
ศธ 04115/076
ลงวันที่ :
1 ก.พ. 56
เรื่อง :
การใช้บัตรเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านทางเว็บไซด์ชุด Sky Cambridge English Learning Online
ถึง :
ชุมชนบ้านปางหมู , บ้านทุ่งกองมู , บ้านในสอย , บ้านใหม่ , อนุบาลแม่ฮ่องสอน , บ้านท่าโป่งแดง , บ้านห้วยเดื่อ , บ้านห้วยโป่งกาน , บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) , บ้านน้ำส่อม , บ้านห้วยปูลิง , บ้านห้วยปูเลย , บ้านห้วยขาน , บ้านแม่สะงา , บ้านนาปลาจาด , บ้านคาหาน , บ้านห้วยโป่ง , บ้านกลาง , บ้านแก่นฟ้า , บ้านป่าลาน , เสรีวิทยา , ขุนยวม , อนุบาลขุนยวม , ชุมชนต่อแพวิทยา , บ้านประตูเมือง , ชุมชนบ้านเมืองปอน , บ้านแม่ลาก๊ะ , บ้านแม่กิ๊ , บ้านปางตอง , บ้านทุ่งยาว , บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 , บ้านสบแพม , บ้านแม่เหมืองหลวง , บ้านโป่งสา , ปางตองประชาสรรค์ , บ้านปางแปก , บ้านดอยผีลู , บ้านหมอแปง , บ้านป่ายาง , บ้านน้ำปลามุง , บ้านเวียงเหนือ , สังวาลย์วิทย์ 3 , ชุมชนบ้านแม่ฮี้ , อนุบาลปาย(เวียงใต้) , บ้านน้ำฮู , บ้านถ้ำลอด , อนุบาลปางมะผ้า , บ้านน้ำริน , ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ , บ้านกึ้ดสามสิบ ,
รายละเอียด :
ไฟล์แนบ :
[ไฟล์แนบที่ 1]

ผู้ส่งหนังสือ :
นิเทศติดตามและประเมินผลฯ