รายละเอียดหนังสือราชการ
วันที่ส่ง :
29 ม.ค. 56
ลำดับหนังสือ :
58 / 2556
ความสำคัญ :
ทั่วไป
เลขที่หนังสือ :
ศธ 04115/พิเศษ
ลงวันที่ :
29 ม.ค. 56
เรื่อง :
ตรวจสอบข้อมูลใน แบบ ทบ.9 สำหรับส้วมหลังที่จะซ่อมแซม
ถึง :
บ้านในสอย , บ้านไม้สะเป่ , บ้านสบป่อง , บ้านใหม่ , อนุบาลแม่ฮ่องสอน , เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 , บ้านท่าโป่งแดง , บ้านห้วยโป่งกาน , บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) , ชุมชนบ้านผาบ่อง , บ้านน้ำส่อม , บ้านห้วยปมฝาด , บ้านห้วยปูลิง , บ้านห้วยตอง , ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ , บ้านรักไทย , ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ , บ้านห้วยผา , บ้านห้วยผึ้ง , บ้านคาหาน , บ้านแก่นฟ้า , บ้านป่าลาน , เสรีวิทยา , บ้านแม่จ๋า , บ้านหนองเขียว , อนุบาลขุนยวม , บ้านแม่สะเป่ใต้ , ตชด.บำรุงที่ 60 , ชุมชนต่อแพวิทยา , ชุมชนบ้านเมืองปอน , บ้านท่าหินส้ม , บ้านหนองแห้ง , บ้านแม่กิ๊ , บ้านห้วยส้าน , บ้านหว่าโน , บ้านแม่แจ๊ะ , บ้านปางตอง , บ้านแม่อูคอหลวง , บ้านหัวแม่สุริน , บ้านพัฒนา , บ้านทุ่งยาว , บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 , บ้านเมืองแปง , บ้านผาสำราญ , บ้านแม่เหมืองหลวง , บ้านโป่งสา , บ้านขุนสาใน , บ้านนาจลอง , บ้านดอยผีลู , บ้านหมอแปง , บ้านป่ายาง , สังวาลย์วิทย์ 3 , ชุมชนบ้านแม่ฮี้ , บ้านแม่ปิง , อนุบาลปาย(เวียงใต้) , บ้านนาปู่ป้อม , บ้านน้ำฮูผาเสื่อ , บ้านส่อแบะ , บ้านปางบอนวัฒนาคาร , บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร , บ้านจ่าโบ่ , บ้านปางคาม , บ้านห้วยเฮี๊ยะ , บ้านเมืองแพม , บ้านถ้ำลอด , บ้านห้วยแห้ง , บ้านวนาหลวง , อนุบาลปางมะผ้า , ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ , บ้านกึ้ดสามสิบ ,
รายละเอียด :
ไฟล์แนบ :
[ไฟล์แนบที่ 1]

ผู้ส่งหนังสือ :
บริหารการเงินและสินทรัพย์