รายละเอียดหนังสือราชการ
วันที่ส่ง :
6 มี.ค. 56
ลำดับหนังสือ :
722 / 2556
ความสำคัญ :
ทั่วไป
เลขที่หนังสือ :
ศธ 04115/159
ลงวันที่ :
6 มี.ค. 56
เรื่อง :
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง
ถึง :
ชุมชนบ้านปางหมู , บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 , บ้านทุ่งกองมู , บ้านสบสอย , บ้านในสอย , บ้านไม้สะเป่ , บ้านสบป่อง , บ้านใหม่ , อนุบาลแม่ฮ่องสอน , เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 , บ้านท่าโป่งแดง , บ้านห้วยเดื่อ , อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่29) , บ้านห้วยโป่งกาน , บ้านน้ำเพียงดิน , บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) , บ้านป่าปุ๊ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง , ชุมชนบ้านผาบ่อง , บ้านน้ำส่อม , บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก , บ้านหนองขาวกลาง , บ้านห้วยปมฝาด , บ้านห้วยปูลิง , บ้านห้วยปูเลย , บ้านห้วยตอง , บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน , ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ , บ้านห้วยมะเขือส้ม , บ้านห้วยขาน , บ้านนาป่าแปก , บ้านรักไทย , บ้านห้วยโป่งอ่อน , ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ , บ้านแม่สะงา , บ้านห้วยผา , ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) , บ้านนาปลาจาด , บ้านห้วยผึ้ง , บ้านคาหาน , บ้านห้วยโป่ง , บ้านยอดดอยวิทยา , บ้านกลาง , บ้านแก่นฟ้า , บ้านป่าลาน , บ้านห้วยช่างคำ , เสรีวิทยา , บ้านไม้ซางหนาม , บ้านแม่จ๋า , บ้านหนองเขียว , ขุนยวม , อนุบาลขุนยวม , บ้านแม่สุริน , บ้านแม่สะเป่ใต้ , ห้วยต้นนุ่นวิทยา , บ้านห้วยนา , ตชด.บำรุงที่ 60 , ชุมชนต่อแพวิทยา , บ้านประตูเมือง , ชุมชนบ้านเมืองปอน , บ้านท่าหินส้ม , บ้านหนองแห้ง , บ้านแม่ลาก๊ะ , บ้านแม่โข่จู , บ้านมะหินหลวง , บ้านแม่กิ๊ , บ้านห้วยส้าน , บ้านหัวปอน , บ้านแม่หาด , บ้านแม่ออ , บ้านหว่าโน , บ้านแม่แจ๊ะ , บ้านแม่โกปี่ , บ้านปางตอง , บ้านแม่อูคอ , บ้านแม่อูคอหลวง , บ้านหัวแม่สุริน , บ้านพัฒนา , บ้านนางิ้ว , บ้านคำสุข , บ้านทุ่งยาว , บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 , บ้านแพมบก , บ้านสบแพม , บ้านแม่อีแลบ , บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง , บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง , บ้านหมากพริก , บ้านสบสา , บ้านเมืองแปง , บ้านผาสำราญ , บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ , บ้านแกงหอม , บ้านแม่เหมืองหลวง , บ้านโป่งสา , ปางตองประชาสรรค์ , บ้านขุนสาใน , บ้านแม่นาเติง , บ้านนาจลอง , บ้านปางแปก , บ้านไทรงาม , บ้านดอยผีลู , บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ , บ้านหมอแปง , บ้านป่ายาง , บ้านน้ำปลามุง , บ้านเวียงเหนือ , สังวาลย์วิทย์ 3 , บ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย , ชุมชนบ้านแม่ฮี้ , บ้านแม่ปิง , อนุบาลปาย(เวียงใต้) , บ้านน้ำฮู , บ้านใหม่สหสัมพันธ์ , บ้านนาปู่ป้อม , บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล , บ้านน้ำฮูผาเสื่อ , บ้านส่อแบะ , บ้านปางบอนวัฒนาคาร , บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร , บ้านแม่ละนา , บ้านจ่าโบ่ , บ้านปางคาม , บ้านยาป่าแหน , บ้านห้วยเฮี๊ยะ , บ้านน้ำฮูผาเสื่อ สาขาปางตอง , บ้านเมืองแพม , บ้านถ้ำลอด , บ้านผามอน , บ้านห้วยแห้ง , บ้านวนาหลวง , อนุบาลปางมะผ้า , บ้านน้ำริน , ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ , บ้านลุกป่าก๊อ , บ้านกึ้ดสามสิบ ,
รายละเอียด :
ไฟล์แนบ :
[ไฟล์แนบที่ 1]

ผู้ส่งหนังสือ :
บริหารงานบุคคล