ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนเสรีวิทยา ได้ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐานกรมพลศึกษา(FIBA) ขนาด 18.00 x 31.00 เมตร >>กำหนดรับ-ยื่นซองในวันที่ 20-30 มกราคม 2558 ในวันเวลาราชการ ณ โรงเรียนเสรีวิทยา >>เปิดซองในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 >>หากสนใจติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 086-4235746 ในวันและเวลาราชการ โดย เสรีวิทยา (22 ม.ค. 58)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
30075 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อนักกีฬาทุกประเภทในการแข่งขันกีฬาขยายโอกาส ครั้งที่ 22 ป่าลานเกมส์ บ้านป่าลาน 8 แห่ง / -
30074 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 บ้านแม่ละนา นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
30073 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  ส่งราชื่อหัวหน้าสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ NT ป.๓ บ้านแม่โข่จู นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
30072 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  ร่วมเสนอรายชื่อ บ้านโป่งสา บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78/ -
30071 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับรายชื่อครูที่สนใจการอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้วยระบบออนไลน์ บ้านห้วยเฮี๊ยะ บริหารงานบุคคล/ -
30070 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  ขอส่งรายชื่อหัวหน้าสนามสอบ และกรรมการคุมสอบ ชั้น ป.๓ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บ้านถ้ำลอด นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
30069 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  ร่วมลงชื่อ บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78/ -
30068 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  ร่วมเสนอรายชื่อ บ้านแม่เหมืองหลวง บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78/ -
30067 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  ส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT บ้านท่าโป่งแดง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
30066 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ บ้านแม่กิ๊ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
30065 27 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด  เชิญประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 135 แห่ง /29
30064 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  การลงทะเบียนลูกจ้างชั่วคราว (งบโรงเรียน) บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 บ้านนาปลาจาด/ -
30063 27 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด  ขอใช้สถานที่ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 3 แห่ง /1
30062 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  กรุณาติดต่อกลับ บริหารการเงินและสินทรัพย์ 2 แห่ง / -
30061 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  กรุณาติดต่อกลับ บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านห้วยผา/ -
30060 27 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด  รายชื่อผู้ร่วมเสนอคัดค้านการสร้างศาลยุติธรรม บนที่ดินศูนย์ประสานและพัฒนาครูอำเภอปาย อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78/ -
30059 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  ส่งเอกสารเพิ่มเติมพื้นที่พิเศษ บ้านผาสำราญ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
30058 27 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด  นำส่งรายชื่อขอคัดค้านการตั้งศาลยุติธรรม บ้านปางแปก บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78/ -
30057 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  การใช้จ่ายเงินอุดหนุน หน่วยตรวจสอบภายใน เสรีวิทยา/1
30056 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  สั่งซื้อแบบ ปพ.๑ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ สารบรรณกลาง/ -
30055 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  สั่งซื้อแบบ ปพ.๑ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ ยกเลิก/ยกเลิก
30054 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  เอกสารครูพรรณนิภา อินตามูล บ้านห้วยแห้ง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
30053 27 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด  ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน บ้านปางแปก บ้านเวียงเหนือ/ -
30052 27 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด  ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน บ้านปางแปก บ้านหมอแปง/ -
30051 27 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด  ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน บ้านปางแปก บ้านแม่นาเติง/ -
30050 27 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด  ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน บ้านปางแปก บ้านป่ายาง/ -
30049 27 ม.ค. 58 ด่วนที่สุด  ขอสนับสนุนบุคลากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน บ้านปางแปก เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย/1
30048 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  รายงานผลการบริหารงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง นโยบายและแผน 135 แห่ง /44
30047 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก นโยบายและแผน 15 แห่ง /6
30046 27 ม.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งข้อมูลโรงเรียน บ้านหนองขาวกลาง บ้านท่าโป่งแดง/ -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System