ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
26766 21 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  เบี้ยเสี่ยงภัย บ้านแม่เหมืองหลวง สารบรรณกลาง/ -
26765 21 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  สั่งจองเสื้อยึดคอโปโล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน บ้านแม่เหมืองหลวง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
26764 20 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งข้อสอบ โรงเรียนบ้านแกงหอม บ้านแกงหอม 2 แห่ง / -
26763 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  การเบิกเงินพื้นที่พิเศษ บริหารการเงินและสินทรัพย์ 3 แห่ง / -
26762 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  การจัดทำแผนชั้นเรียนรายปี ปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ปางตองประชาสรรค์ นโยบายและแผน/ -
26761 19 ก.ย. 57 ด่วน  นำส่งความต้องการเสื้อยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ชุมชนบ้านเมืองปอน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
26760 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย ปางตองประชาสรรค์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26759 19 ก.ย. 57 ด่วนมาก  นำส่งใบสั่งจองเสื้อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 บ้านแม่ปิง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26758 19 ก.ย. 57 ด่วนมาก  นำส่งใบสั่งจองเสื้อ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26757 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  สั่งเสื้อยืดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ ๖๔ ณ จังหวัดแพร่ บ้านเมืองแพม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26756 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  รหัสศิลปหัตถกรรมนักเรียนของศูนย์ และของแต่ละโรงเรียน ชุมชนบ้านเมืองปอน 7 แห่ง / -
26755 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  แก้ไขประกาศ ศูนย์เครือข่ายฯ อนุบาลขุนยวม 3 แห่ง / -
26754 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  ผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ประจำปี ๒๕๕๗ ปางตองประชาสรรค์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26753 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  สำรวจวุฒิทางลูกเสือของบุคลากรทางการลูกเสือ ปางตองประชาสรรค์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26752 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  สำรวจความต้องการจำหน่ายเสื้อยืดโปโลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปางตองประชาสรรค์ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26751 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย บ้านปางตอง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26750 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานสอน ปางตองประชาสรรค์ บริหารงานบุคคล/ -
26749 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการจัดสรรเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ปางตองประชาสรรค์ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26748 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมครูผู้ฝึกสอน บ้านหนองเขียว 10 แห่ง / -
26747 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  รายงานการอ้างอิง ตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ปางตองประชาสรรค์ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
26746 19 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  เชิญประชุม บริหารงานบุคคล 2 แห่ง / -
26745 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสอบถาม บ้านเวียงเหนือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26744 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  ส่งรายชื่อนักเรียนป.6 จบการศึกษา 2556 บ้านเวียงเหนือ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
26743 19 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  แจ้งความประสงค์สั่งจองเสื้อยึดโปโลสนับสนุนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
26742 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู บริหารงานบุคคล บ้านปางบอนวัฒนาคาร/ -
26741 19 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  ส่งข้อสอบตามตัวชี้วัด (ต่อ) บ้านทุ่งยาว บ้านสบสา/ -
26740 19 ก.ย. 57 ด่วนที่สุด  ส่งข้อสอบตามตัวชี้วัด บ้านทุ่งยาว บ้านสบสา/ -
26739 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  ให้โรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน บ้านแม่นาเติง บ้านดอยผีลู/ -
26738 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  ให้โรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน บ้านแม่นาเติง บ้านปางแปก/ -
26737 19 ก.ย. 57 ทั่วไป  ให้โรงเรียนเข้าตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน บ้านแม่นาเติง บ้านป่ายาง/ -
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System