ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
33036 17 พ.ค. 58 ทั่วไป  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังวาลย์วิทย์ 3 บ้านกึ้ดสามสิบ/1
33035 17 พ.ค. 58 ทั่วไป  รายงานการตรวจสอบที่ราชพัสดุ บ้านแม่สุริน บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
33034 16 พ.ค. 58 ทั่วไป  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ บ้านห้วยช่างคำ สาขาบ้านห้วยช่างเหล็ก/ -
33033 16 พ.ค. 58 ด่วนที่สุด  การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้านนาป่าแปก บ้านกึ้ดสามสิบ/1
33032 16 พ.ค. 58 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับร่วมกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง เสรีวิทยา ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
33031 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  นำส่งแบบตอบรับการเข้ากิจกรรรณรงค์ ฟันสะอาดเหงือแข็งแรง บ้านแม่ปิง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
33030 15 พ.ค. 58 ด่วนที่สุด  การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ บ้านแม่ปิง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
33029 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน บริหารงานบุคคล 3 แห่ง /3
33028 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน บริหารงานบุคคล 3 แห่ง /2
33027 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแร็ง ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
33026 15 พ.ค. 58 ด่วนที่สุด  การตรวจสอบการใช้ที่ราชพัสดุ บ้านแม่กิ๊ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
33025 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  ไม่มีไฟล์แนบ ส่งให้ใหม่นะครับ การตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ” ส่งเสริมการจัดการศึกษา บ้านปางตอง/1
33024 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ บริหารงานบุคคล 10 แห่ง /9
33023 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  ขอส่ง powerpoint นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 2 แห่ง /2
33022 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  การตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง ” ชุมชนบ้านเมืองปอน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
33021 15 พ.ค. 58 ด่วนที่สุด  เรียนเชิญให้เกียรติเป็นผู้รับมอบอาคาร ICT บ้านทุ่งยาว อำนวยการ/1
33020 15 พ.ค. 58 ด่วนที่สุด  ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง บ้านปางตอง สารบรรณกลาง/ -
33019 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  ขอเรียนเชิญประชุม ขุนยวม 29 แห่ง /20
33018 15 พ.ค. 58 ด่วนมาก  การจ้างพนักงานราชการ บ้านน้ำฮู บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
33017 15 พ.ค. 58 ด่วนมาก  รายงานผลการปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม บ้านแม่อูคอ บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
33016 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ บ้านแม่สุริน/1
33015 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  บัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูฯเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ บริหารงานบุคคล บ้านนาป่าแปก/1
33014 15 พ.ค. 58 ด่วนที่สุด  นำส่งรายงานการขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) บ้านปางแปก สารบรรณกลาง/ -
33013 15 พ.ค. 58 ทั่วไป  แนวปฏิบัติในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ นโยบายและแผน 135 แห่ง /96
33012 15 พ.ค. 58 ด่วนที่สุด  สำรวจข้อมุลบุคลากร และนักเรียน โรงเรียนในเครือข่ายสายเหนือสัมพันธ์ บ้านแม่นาเติง 9 แห่ง /8
33011 14 พ.ค. 58 ทั่วไป  การดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง บ้านกึ้ดสามสิบ ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
33010 14 พ.ค. 58 ด่วนที่สุด  ผู้ที่ยังไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน เมษายน 2558 บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านถ้ำลอด/1
33009 14 พ.ค. 58 ด่วนที่สุด  ผู้ที่ยังไม่ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน เดือน เมษายน 2558 บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านแม่อูคอ/1
33008 14 พ.ค. 58 ทั่วไป  เอกสารบรรยพิเศษ ผอ.สมรักษ์ ถวาย การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ขุนยวม 29 แห่ง /21
33007 14 พ.ค. 58 ทั่วไป  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 65 แห่ง /52
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System