ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
29011 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย อนุบาลปาย(เวียงใต้) 5 แห่ง / -
29010 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง อนุบาลปาย(เวียงใต้) อนุบาลสิริอัมพร/ -
29009 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านหมอแปง/ -
29008 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านแม่อีแลบ/ -
29007 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านเมืองแปง/ -
29006 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สถานที่พักนอน เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย ชุมชนบ้านหมอกจำแป่/ -
29005 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านโป่งสา/ -
29004 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านป่ายาง/ -
29003 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านไทรงาม/ -
29002 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านไทรงาม/ -
29001 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรฝึกซ่อมกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง อนุบาลปาย(เวียงใต้) บ้านดอยผีลู/ -
29000 22 ธ.ค. 57 หนังสือเวียน  การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2558 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 นโยบายและแผน 135 แห่ง /9
28999 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ฝึกซ้อมตะกร้อกีฬาครูดี ชุมชนบ้านแม่ฮี้ 10 แห่ง / -
28998 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอส่งนักกีฬาเข้าฝึกซ้อม อนุบาลปางมะผ้า 20 แห่ง / -
28997 22 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุด  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านห้วยส้าน/ -
28996 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารเเครือข่ายสายใต้(ปาย) บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 อำนวยการ/ -
28995 22 ธ.ค. 57 ด่วนที่สุด  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลและร่วมฝึกซ้อม อนุบาลปาย(เวียงใต้) 12 แห่ง /1
28994 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  แจ้งอนุมัติเงินประจำงวด บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านห้วยขาน/ -
28993 22 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิวิชาเอกปฐมวัย บ้านรักไทย บริหารงานบุคคล/ -
28992 21 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิวิชาเอกปฐมวัย บ้านไทรงาม บริหารงานบุคคล/ -
28991 21 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งข้อมูลครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิวิชาเอกปฐมวัย บ้านดอยผีลู ยกเลิก/ยกเลิก
28990 21 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจครูผู้สอนระดับปฐมวัย บ้านน้ำปลามุง บริหารงานบุคคล/ -
28989 21 ธ.ค. 57 ทั่วไป  รายชื่อลูกเสือ-เนตรนารีและผู้กำกับ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง บ้านหนองแห้ง อนุบาลขุนยวม/ -
28988 21 ธ.ค. 57 ทั่วไป  รายชื่อลูกเสือ-เนตรนารีและผู้กำกับ โรงเรียนบ้านหนองแห้ง บ้านหนองแห้ง ยกเลิก/ยกเลิก
28987 21 ธ.ค. 57 ทั่วไป  เชิญร่วมเป็นเกียรติในพีธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน “แม่โกปี่เกมส์” ปีการศึกษา 2557 บ้านแม่โกปี่ 28 แห่ง /2
28986 21 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร อนุบาลขุนยวม บ้านแม่อูคอ/ -
28985 21 ธ.ค. 57 ทั่วไป  โรงเรียนบ้านหว่าโน บ้านหว่าโน บ้านแม่อูคอหลวง/ -
28984 21 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายชื่อ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม บริหารงานบุคคล/ -
28983 20 ธ.ค. 57 ด่วน  ขอข้อมูลติดต่อผู้บริหารโรงเรียน บ้านแม่อูคอหลวง 12 แห่ง /3
28982 19 ธ.ค. 57 ทั่วไป  ส่งข้อมูลผู้บริหาร บ้านไม้ซางหนาม บ้านป่าลาน/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System