ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ
  : โรงเรียนขุนยวมเปิดรับสมัครพนักงานราชการครู เอกคอมพิวเตอร์ โดยรับสมัครช่วงระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ ห้องประชุมโรงเรียนขุนยวมไม่เว้นวันหยุดราชการ โดย ขุนยวม (5 เม.ย. 58)

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
32714 21 เม.ย. 58 ทั่วไป  แนวปฏิบัติการออกคำสั่งข้าราชการครูฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริหารงานบุคคล 135 แห่ง / -
32713 21 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการสมัครเข้ารับการพัฒนาด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ บ้านป่าลาน นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
32712 21 เม.ย. 58 ด่วนที่สุด  กรุณาติดต่อกลับ ด่วน!!! บริหารการเงินและสินทรัพย์ ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ/ -
32711 20 เม.ย. 58 ด่วน  ส่งแบบสำรวจบุคคลสามารถเป็นล่ามภาษาชาติพันธุ์และภาษาต่างประเทศ บ้านหนองเขียว ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32710 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจบุคคลสามารถเป็นล่ามภาษาชาติพันธ์ุและภาษาต่างประเทศ อนุบาลปางมะผ้า ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32709 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  รายงานผลนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม บ้านปางบอนวัฒนาคาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
32708 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแผนจัดการเรียนรู้(สาระต่างประเทศ) โรงเรียนบ้านแม่เหมืองหลวง บ้านแม่เหมืองหลวง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32707 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  พนักงานราชการลาออก บริหารงานบุคคล บ้านใหม่/ -
32706 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  นำส่งรายชื่อบุคลากรครูเข้ารับการพัฒนาขับเคลื่อนการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ขุนยวม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32705 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  สำรวจล่ามภาษาชาติพันธุ์และภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ บ้านห้วยมะเขือส้ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32704 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  กรุณาติดต่อกลับด่วน!!! บริหารการเงินและสินทรัพย์ บ้านใหม่/ -
32703 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งบัยชีรายชื่อครุอัตราจ้างที่ไม่มีวุฒิครู อนุบาลขุนยวม บริหารงานบุคคล/1
32702 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  นำส่งแบบประเมินมาตรฐานการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32701 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  หนังสือส่ง บ้านแกงหอม บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง/ -
32700 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูอัตราจ้าง อนุบาลปาย(เวียงใต้) 32 แห่ง /5
32699 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแบบตอบรับการสมัครใจเข้ารับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทักษะการคิด วิเคราะห์ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
32698 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแบบรายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
32697 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  รายงานผลนักเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ชุมชนต่อแพวิทยา นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32696 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  รายงานการขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
32695 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  รายงานการขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) บ้านแกงหอม บริหารการเงินและสินทรัพย์/1
32694 20 เม.ย. 58 ทั่วไป  รายงานการขอรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย(เงินบำรุงการศึกษา) บ้านแกงหอม ยกเลิก/ยกเลิก
32693 19 เม.ย. 58 ด่วนที่สุด  ส่งแบบสำรวจบุคคลสามารถเป็นล่ามภาษาชาติพันธุ์และภาษาต่างประเทศ บ้านแม่อูคอหลวง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32692 19 เม.ย. 58 ทั่วไป  การรางานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 บ้านห้วยปูลิง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/1
32691 19 เม.ย. 58 ด่วนที่สุด  สำรวจล่ามภาษาชาติพันธุ์และภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32690 19 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจบุคคลสามารถเป็นล่ามภาษาชาติพันธุ์และภาษาต่างประเทศ บ้านไม้ซางหนาม ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32689 19 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจบุคคลสามารถเป็นล่ามภาษาชาติพันธุ์และภาษาต่างประเทศ บ้านป่าลาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32688 19 เม.ย. 58 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจบุคคลสามารถเป็นล่ามภาษาชาติพันธุ์และภาษาต่างประเทศ บ้านป่าลาน ยกเลิก/ยกเลิก
32687 19 เม.ย. 58 ทั่วไป  สำรวจล่ามภาษาชาติพันธุ์และภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ชุมชนต่อแพวิทยา ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32686 19 เม.ย. 58 ทั่วไป  นำส่งแบบสำรวจล่ามภาษาชาติพันธุ์และภาษาต่างประเทศเพื่อใช้ในการป้องกันและแก้ไชปัญหา การค้ามนุษย์ บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา/1
32685 18 เม.ย. 58 ทั่วไป  ตัวอย่างประกาศผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการครู บ้านคำสุข ขุนยวม/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System