ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
เข้าสู่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
 ป้อนรหัสลับการเข้าระบบ :
|
 
คู่มือและสถิติ
คู่มือการใช้งาน E-Missive
 
การแก้ไขปัญหา
กรณีที่ปุ่มแนบไฟล์ไม่ขึ้น
ให้เลือกดาวน์โหลดโปรแกรม
           
ปัญหาอื่นๆ..พบเห็น
แจ้ง maehongsonpec@hotmail.com
 
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System
ข่าวประกาศ

:: รายการส่งหนังสือราชการของทุกหน่วยงาน 30 รายการล่าสุด ::
 
ที่ วันที่ส่ง ความสำคัญ เรื่อง จาก ถึง/รับแล้ว
24849 2 ส.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งรายชื่อครู บ้านหัวปอน บ้านปางตอง/ -
24848 2 ส.ค. 57 ทั่วไป  ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ บ้านแม่ลาก๊ะ อนุบาลขุนยวม/1
24847 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี2557 โรงเรียนบ้านห้วยโป่งอ่อน บ้านห้วยโป่งอ่อน ชุมชนบ้านหมอกจำแป่/ -
24846 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ใบปะหน้า ส่งรายการศิลปหัตถกรรม โรงเรียนบ้านคาหาน บ้านคาหาน ชุมชนบ้านหมอกจำแป่/ -
24845 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ปี2557 โรงเรียนบ้านคาหาน บ้านคาหาน ชุมชนบ้านหมอกจำแป่/ -
24844 1 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  ส่งรายการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขาน บ้านห้วยขาน ชุมชนบ้านหมอกจำแป่/ -
24843 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งแบบสำรวจข้อมูลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เสรีวิทยา นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24842 1 ส.ค. 57 ด่วน  ขอเชิญประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถม อำเภอเมือง อนุบาลแม่ฮ่องสอน 11 แห่ง /2
24841 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง ขอลาออก บ้านวนาหลวง บริหารงานบุคคล/ -
24840 1 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ บริหารงานบุคคล 140 แห่ง /13
24839 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  รายงานข้อมูลครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ บ้านวนาหลวง นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24838 1 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ บริหารงานบุคคล ยกเลิก/ยกเลิก
24837 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ขอยกเลิกรายชื่อผู้เข้าอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ อนุบาลปางมะผ้า นิเทศติดตามและประเมินผลฯ/ -
24836 1 ส.ค. 57 ด่วน  โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มยุวฑูตความดี อนุบาลขุนยวม 14 แห่ง /2
24835 1 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  การพัฒนาครูฯ ด้านการวัดผล บริหารงานบุคคล 140 แห่ง /17
24834 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๔๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ บ้านห้วยมะเขือส้ม ชุมชนบ้านหมอกจำแป่/1
24833 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสาขาขาดแคลน บ้านดอยผีลู บริหารงานบุคคล/ -
24832 1 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  เชิญร่วมงานเลี้ยงส่งครูศิริรัตน์ สายใจ ปางตองประชาสรรค์ 3 แห่ง / -
24831 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  การคัดเลือกผลงานทางวิชาการและการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศฯ ด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ นิเทศติดตามและประเมินผลฯ 140 แห่ง /15
24830 1 ส.ค. 57 ด่วนที่สุด  สรุปการนิเทศ รร.ในฝัน ฝากให้ ผอ.โกศล ค่ะ (ผอ.องอาจ ฝากให้) นิเทศติดตามและประเมินผลฯ อนุบาลปาย(เวียงใต้)/ -
24829 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  โครงการอบรมครูเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง บ้านกลาง ส่งเสริมการจัดการศึกษา/ -
24828 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายชื่อบุคลากร บ้านพัฒนา บ้านปางตอง/1
24827 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสาขาขาดแคลน บ้านดอยผีลู บริหารการเงินและสินทรัพย์/ -
24826 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  รายงานเงินคงเหลือประจำเดือน บ้านพัฒนา หน่วยตรวจสอบภายใน/ -
24825 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ประมาณการบ้านใหม่ บ้านใหม่สหสัมพันธ์ บ้านแม่ปิง/1
24824 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสาขาขาดแคลน บ้านดอยผีลู นโยบายและแผน/ -
24823 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายชื่อ บ้านหัวแม่สุริน บ้านปางตอง/1
24822 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งสรุปโครงการ บ้านแม่นาเติง บ้านเวียงเหนือ/ -
24821 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  นำส่งแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร บ้านจ่าโบ่/ -
24820 1 ส.ค. 57 ทั่วไป  ส่งรายการกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ บ้านนาป่าแปก ชุมชนบ้านหมอกจำแป่/1
 
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ : Transmission Missive System